Välkommen till ditt mentala gym!

Gå direkt till våra event & vårens schema

Skulle du vilja mäta före och efter eller fördjupa dig i ditt självledarskap?

Gör ett test och få personlig analys

MTQ står för Mental Toughness Questionnaire. Ett test som mäter nuläget på hur individer presterar när de utsätts för stressorer, påfrestningar, möjligheter och utmaningar.

Det kan spela en signifikant roll i livet och är en nyckelfaktor för individer och företag för välmåendet och att prestera på toppen av sina förmågor.

MTQ kan leda till ökad självmedvetenhet, välmående, förmågan att hantera press, stress och utmaningar samt att prestera utifrån sin fulla potential. 

Stärk dig mentalt under 12 månader

Är du inte medlem än? Bli en del av gemenskapen i det mentala gymmet Ihseroacademy! Här kan du ta del av förinspelade onlinekurser, gemensamt forum och emellanåt inspireras av lärarledda coffebreak/mindbreak.

Välkommen!

Bygg på ditt självledarskap med våra kurser

training, business, class-5069846.jpg

Genom att bygga på dina kunskaper och förståelsen kring hur du fungerar som människa kommer din medvetenhet att öka om dig själv vilket är grunden till förändring.

Ihseros onlinekurser är uppbyggt där du steg för steg tar dig igenom start till mål på ett pedagogiskt sätt.

Kurserna är uppbyggda av vedertagna metoder från forskning och teorier som är väl beprövade.

Ett samtal om boken Optimera mera

Se samtalet mellan 2 systrar om boken Optimera mera. Hur den kom till, vad den handlar om och hur den kan hjälpa dig eller företaget.