Välkommen till din e-learningportal!

Kompetensutveckling online

Ihseroacademy är en läroplattform med e-learningkurser för dig och din verksamhet som vill utvecklas inom arbetsliv, ledarskap och hälsa!

Du tar del av aktivitetsbaserade onlinekurser och support. Allt är digitalt och på ett och samma ställe. Kurserna är uppbyggda av vedertagna metoder från forskning och teorier som är väl beprövade.

Gå dom när du vill och hur många gånger du vill.

job, office, team-5382501.jpg

Bygg mental styrka

Utbildning online dygnet runt

Få tillgång till portalen och börja din personliga utveckling. Du har tillgång till innehållet dygnet runt och kan därför påbörja och avsluta när du vill.

Fråga och få vägledning

Det är viktigt att du känner att du får det stöd och hjälp som du behöver under tiden du går kurserna. Därför finns support tillgängligt för dig via chat och mail.

Gå steg för steg

Onlinekurserna är uppbyggda där du steg för steg tar dig igenom start till mål på ett pedagogiskt sätt. Tillsammans med support och  ytterligare inspelat livematerial kommer du utvecklas.

Det börjar med dig själv

Du kan lära dig om att exempel sätta mål, minska stress och hur du kan hantera livet på bästa sätt.  Som ledare lär du dig metoder som ska skapa en tillitsfull relationer med motivation och engagemang. Vi hjälper dig att ta del av mentala verktyg och metoder i form av kunskap, övningar och inspiration på ett och samma ställe. 
 

Anette och Ludvig har använt Ihseroacademy-ökade välmående och hållbara prestationer inom 8 veckor

 “Ihsero har gett mig verktyg att ta tag i mönster jag haft. Med små steg kan jag se att det förändrar mitt beteende och min bild om mig själv. Viktigast är att jag har lärt mig stanna upp, vara här och nu och att jag blivit medveten om hur mina tankar påverkar mig.”

Några deltagare säger

Kurserna i Ihseroacademy har gett mig nya perspektiv. Det har gett mig ett lugn i situationer som jag tidigare upplevde som stressade. Den har också gett mig en större förståelse för mig själv och gett mig flera verktyg att använda i vardagen.
Ana
Kurserna i Ihseroacademy har gett mig verktyg att ta tag i mönster jag haft. Med små steg kan jag se att det förändrar mitt beteende och min bild om mig själv. Vill lyfta fram att det har varit ett bra upplägg, lagom med tid, enkelhet i materialet, stöttningen från kursledaren och det som också varit skönt är att jag inte känt press utan att jag känt att jag vill fullfölja för det får mig att må bättre. Viktigast är att jag har lärt mig stanna upp, vara här och nu och att jag blivit medveten om hur mina tankar påverkar mig.
Anette
Ihseroacademy är strukturerat och har lärt mig intressanta saker om det mentala som kommer hjälpa mig mycket i mitt prestationsgenomförande. Det är för människor som vill utvecklas och är intresserade av det mentala. Bra upplägg och bra fokus på nödvändiga saker. Bra verktyg att använda i livet för stress och förbättrade prestationer.
Ludvig & Albin

Kvalitetssäkring

För Ihsero är det viktigt med att kvalitetssäkra det som levereras. Det kan vara en stämpel eller andra aktiviteter som bidrar till att garantera att ni får ett bra innehåll. 

Inrättande och revidering

Vi ser över och utvecklar onlinekurserna löpande vilket är en viktig del av kvalitetsarbetet. Dessutom håller vi oss uppdaterade om vad som är viktig kunskap att ha för en bättra arbetsplats och tar fram kurser utifrån det.

kursutvärderingar

Alla deltagare har möjlighet att lämna en kursutvärdering löpande. Dessutom sker en utvärdering i i avstämningarna med företagen. Syftet är att samla ihop medarbetarnas uppfattningar om kursen, dels att skapa underlag för kursutveckling

externt sakkunniga

En del av kvalitetssäkringsarbetet består av utvärderingar av innehållet med externt sakkunniga. Pedagogiken i kurserna har kvalitetssäkras av företaget Course it Matters. Kunskapsnivån hos grundaren som utvecklat kurserna har auktoriserats av Kroppsterapeuten.

Skulle du vilja mäta före och efter eller fördjupa dig i ditt självledarskap?

Gör ett test och få en personlig analys

MTQ står för Mental Toughness Questionnaire. Ett test som mäter nuläget på hur du presterar när du utsätts för stressorer, påfrestningar, möjligheter och utmaningar.

Det kan spela en signifikant roll i livet och kan vara en nyckelfaktor för välmåendet och att prestera på toppen av dina förmågor.

MTQ kan leda till ökad självmedvetenhet, välmående, förmågan att hantera press, stress och utmaningar samt att prestera utifrån sin fulla potential. 

Kontakta admin@ihsero.se om du är intresserad av detta.