Kurs kategori: Arbetsliv

board, chalk, business-3695073.jpg

Guide för problemlösning

I den här kursen får du ta del av strategier för hur du kan hantera problem eller utmaningar som du möter i jobbet eller livet. Det kan bidra till att du känner en ökad kontroll på situationen , minskad stress som ökar möjligheten till kreativa lösningar.

clock, time, alarm clock-650753.jpg

Effektivisera tiden

Denna kurs ger dig strategier för en bättre tidshantering, Du kommer förstå vilka parametrar som kan öka effektiviteten samtidigt som du inte lägger ner fler timmar. De här verktygen kan vara bra att ha för att förebygga stress.

soap bubble, crystals, ice crystals-1959327.jpg

Utveckla Growth mindset

Growth mindset handlar om att se hjärnan som en muskel och förstå att den kan växa och bli större om du jobbar för det. Det innebär en insikt av att du kan utvecklas och lära dig saker oavsett dina nuvarande förmågor eller färdighetsnivåer. I den här kursen lär du dig om skillnaderna mellan ett Fixed …

Utveckla Growth mindset Läs mer »

vision, mission, goal-2372177.jpg

Målstyrning

I den här kursen lär du dig att prata med anställda om deras värderingar och mål, förstå hur du kan sätta mål och hur du kan coacha dina medarbetare till framgång.

business, plan, tree-2987962.jpg

Lär dig sätta mål

I den här kursen får du lära dig hur du kan sätta olika typer och nivåer av mål, förstå varför det är viktigt med reflektion och hur mål och visualisering kan öka ditt välmående och prestationer.

morning, sunrise, woman

Vad är din drivkraft?

Den här kursen får dig att få ökad förståelse för din inre drivkraft och dina ledord. Vad är verkligen viktigt för dig och vad står du för? Detta kan hjälpa dig med dina val i livet och att stå stadigt när “vinden blåser”. Genom att få insikt av vad din inre drivkraft är kan stärka …

Vad är din drivkraft? Läs mer »

Fokusera bättre

I den här kursen kommer du få insikt om varför det är viktigt att träna upp ditt fokus och minska din splittrade uppmärksamhet. Genom ökat fokus kan du minska stress och mental trötthet samt förbättra din effektivitet i prestationer.

happiness, joy, fresh air-1866081.jpg

Skapa positiva tankar

I kursen kommer du att få insikt hur du med positivt tänkande snabbare kan ta dig förbi olika situationer. Du lär dig metoder på hur du medvetet kan styra dina tankar till något som är bättre för dig.

pencils, rainbow, crayons-452238.jpg

Träna upp din EQ

I den här kursen ökar du självmedvetenheten om dina egna känslor och hur du kan hantera dem. Studier har pekat på att emotionell intelligens eller EQ kan öka upplevelsen att må bra i livet. Resultatet kan också förbättra kommunikationen med andra människor.

ferris wheel, amusement park, ride-2575709.jpg

Livshjulet i balans

I den här kursen kommer du att få lära dig om det så kallade livshjulet. Syftet med livshjulet är att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan få en överblick av ditt nuvarande liv, hur mycket fokus du lägger på varje del och ta reda på vilka områden och vad du behöver göra för …

Livshjulet i balans Läs mer »