Kurs kategori: Hälsa & Välmående

girl, music, headphones-869213.jpg

🎵Ljudfiler-Träna mentalt

Om du bara vill träna mentalt kan du här snabbt hitta de olika ljudfilerna som finns i kurserna. Hitta din favorit. Det viktigaste med mental träning är att göra det gärna varje/varannan dag för största effekt under minst 3 veckor. Närvaro i nuet, 8.58 min Se din framtid, 6.58 min Stärk din EQ, 8.13 min …

🎵Ljudfiler-Träna mentalt Läs mer »

happiness, joy, fresh air-1866081.jpg

Skapa positiva tankar

I kursen kommer du att få insikt hur du med positivt tänkande snabbare kan ta dig förbi olika situationer. Du lär dig metoder på hur du medvetet kan styra dina tankar till något som är bättre för dig.

pencils, rainbow, crayons-452238.jpg

Träna upp din EQ

I den här kursen ökar du självmedvetenheten om dina egna känslor och hur du kan hantera dem. Studier har pekat på att emotionell intelligens eller EQ kan öka upplevelsen att må bra i livet. Resultatet kan också förbättra kommunikationen med andra människor.

jetty, woman, sitting-1834801.jpg

Spänningsreglera

Släpp dina spänningar! I den här kursen får du en inblick i vad spänningsreglering handlar om. Vill du fördjupa dig i ämnet kan du gå kursen Medveten andning och Spänn av i dina muskler. Spänningsreglering ökar din kroppsmedvetenhet och är en bra återhämtning. Grundläggande mental träning som hjälper dig att spänna av i kropp och sinne.

ferris wheel, amusement park, ride-2575709.jpg

Livshjulet i balans

I den här kursen kommer du att få lära dig om det så kallade livshjulet. Syftet med livshjulet är att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan få en överblick av ditt nuvarande liv, hur mycket fokus du lägger på varje del och ta reda på vilka områden och vad du behöver göra för …

Livshjulet i balans Läs mer »

woman, silhouette, sunset-570883.jpg

Stärk självkänslan

I den här kursen kommer du att fördjupa dig i din självbild och din självkänsla och hur du kan jobba med att lyfta den. En låg självkänsla har en koppling till ökad spänningsnivå och stress som i sin tur kan påverka ditt välmående. Kursen tar ca 90 minuter att gå igenom. Vill du träna mentalt …

Stärk självkänslan Läs mer »

entrepreneur, creativity, innovation-4784289.jpg

Tankar och stress

Den här kursen handlar om dina tankar och hur dom är kopplade till dina känslor och handlingar och hur det i sin tur kan resultera i stress. Beroende på hur och vad du tänker om olika situationer kan det påverka dig. Genom att lära dig förstå hur det här är sammankopplat, öka din medvetenhet om …

Tankar och stress Läs mer »

girl, sunset, atmospheric-1287375.jpg

Känslor och stress

Den här kursen kommer handla om relationen till dina känslor. Alla känslor är en värdefull bit att ha med sig eftersom känslor har en stark koppling till vår mentala och fysiska hälsa.

Medveten andning

Här fokuserar du på dina andetag och ökar medvetenheten om du andas spänt eller avspänt. Om du är stressad kan det påverka hur du andas. Genom att lära dig att andas rätt och spänna av signalerar du till hjärnan och kroppen att minska stressen och förebygger eventuella kroppsliga symptom.

training, rmuscles, back-828741.jpg

Spänn av i dina muskler!

Här fokuserar du på kroppen och musklerna och ökar medvetenheten om du är spänd eller avspänd i musklerna. Om du är stressad kan det påverka att musklerna spänns omedvetet. Genom att lära dig att spänna av signalerar du till hjärnan och kroppen att minska stressen och förebygger eventuell smärta i musklerna så som t.ex. vid …

Spänn av i dina muskler! Läs mer »