Kurs kategori: Ledarskap

man, grass, lying-1867800.jpg

Om arbetsanpassning (rehab)

Den 1 juni 2021 började arbetsmiljöverkets nya föreskrift Arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla och föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering, som gällt sedan 1994, upphävdes. Här får du veta vad den innebär, vilket ansvar arbetsgivaren och hur man ska gå tillväga när det finns ett individuellt behov av arbetsanpassning.

student, typing, keyboard-849822.jpg

Leda i förändring

Som ledare spelar du en viktig roll när ditt team möter en förändring. Du är inte bara ansvarig för din egen reaktion – du är också ansvarig för att vägleda ditt team genom övergången. I den här kursen lär du dig grunderna för att leda genom förändring. Du kommer att få med dig strategier för …

Leda i förändring Läs mer »

people, girls, women-2557396.jpg

Utveckla teamet

En av dina uppgifter som chef är att sammanföra och utveckla dina medarbetare så att alla kan nå sin högsta potential. Den här kursen ger dig verktyg för hur du kan underlätta optimal prestation i teamet. Du kommer att lära dig hur du kan utveckla teamet och hur man kan använda medarbetarnas styrkor för att …

Utveckla teamet Läs mer »

guy, man, people-2617866.jpg

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Kränkningar är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som kan förebyggas. I den här kursen får du grundläggande kunskaper om vad kränkande särbehandling är och vad som krävs av dig …

Kränkande särbehandling Läs mer »

handshake, agreement, businessmen-5768632.jpg

Tillitsbaserat ledarskap

Goda relationer kan öka tillfredsställelsen på jobbet. Att ha positiva och starka relationer hjälper er att samarbeta effektivt tillsammans och mot gemensamma mål. Dessutom är det roligare att arbeta i en miljö av ömsesidig förtroende och respekt. I kursen lär du dig hur tillit, trygghet och förutsägbarhet i företaget är positivt för välmående och prestationer. Att …

Tillitsbaserat ledarskap Läs mer »

virtual learning, online, learn-5550480.jpg

Leda på distans

Du har hanterat team tidigare – men aldrig på distans. Vad kan du göra för att fortsätta leda på ett bra sätt även om det finns ett fysiskt avstånd mellan er? Kursen hjälper dig som chef att övergå från personliga till virtuella arbetsytor. Se över hur du kan öka ansvaret på dina medarbetare och behålla …

Leda på distans Läs mer »

vision, mission, goal-2372177.jpg

Målstyrning

I den här kursen lär du dig att prata med anställda om deras värderingar och mål, förstå hur du kan sätta mål och hur du kan coacha dina medarbetare till framgång.

signpost, wood, yes-973992.jpg

Motivera teamet

Skapa motivation hos ditt team med positiv förstärkning och ta er förbi hinder och motstånd på ett enklare sätt. Här lär du dig vad som kan vara viktigt att underlätta, stötta och utveckla. Motiverade medarbetare är mer produktiva, gladare på jobbet och stannar kvar längre. Du kommer lära dig om olika typer av motivation och …

Motivera teamet Läs mer »

tin can, speak, talk-238488.jpg

Förbättra samtalet

Att kommunicera på ett bra sätt är en av de viktigaste egenskaperna en ledare kan ha. I den här kursen får du med dig insikter om kommunikation och verktyg för att hålla i bra samtal för att få ut den fulla potentialen hos medarbetarna.

laptop, woman, education-3087585.jpg

Stressmanagement

I kursen kommer du som ledare lära dig om stress, konsekvenser av långvarig stress och vilka varningssignaler du behöver vara uppmärksam på. Du kommer också ta del av verktyg för hur du kan skapa en stressfri arbetsmiljö vilket gynnar arbetstrivsel, välmående och prestationer. Här fokuserar vi på bland annat återhämtning, minska distraktioner och skapa balans …

Stressmanagement Läs mer »