morning, sunrise, woman

Vad är din drivkraft?

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Den här kursen får dig att få ökad förståelse för din inre drivkraft och dina ledord. Vad är verkligen viktigt för dig och vad står du för? Detta kan hjälpa dig med dina val i livet och att stå stadigt när “vinden blåser”. Genom att få insikt av vad din inre drivkraft är kan stärka dig mentalt.