pencils, rainbow, crayons-452238.jpg

Träna upp din EQ

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

I den här kursen ökar du självmedvetenheten om dina egna känslor och hur du kan hantera dem. Studier har pekat på att emotionell intelligens eller EQ kan öka upplevelsen att må bra i livet. Resultatet kan också förbättra kommunikationen med andra människor.