tin can, speak, talk-238488.jpg

Kommunicera bättre

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Att kommunicera på ett bra sätt är en av de viktigaste egenskaperna en ledare kan ha. I den här kursen får du med dig insikter varför kommunikationsförmåga är viktig, verktyg för att hålla i bra samtal för att få ut den fulla potentialen hos medarbetarna.