guy, man, people-2617866.jpg

Kränkande särbehandling

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Kränkningar är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som kan förebyggas. I den här kursen får du grundläggande kunskaper om vad kränkande särbehandling är och vad som krävs av dig som arbetsgivare.