business, plan, tree-2987962.jpg

Lär dig sätta mål

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

I den här kursen får du lära dig hur du kan sätta olika typer och nivåer av mål, förstå varför det är viktigt med reflektion och hur mål och visualisering kan öka ditt välmående och prestationer.