signpost, wood, yes-973992.jpg

Motivera teamet

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Skapa motivation hos ditt team med positiv förstärkning och ta er förbi hinder och motstånd på ett enklare sätt. Här lär du dig vad som kan vara viktigt att underlätta, stötta och utveckla. Motiverade medarbetare är mer produktiva, gladare på jobbet och stannar kvar längre. Du kommer lära dig om olika typer av motivation och förstå hur du kan skapa en arbetsmiljö där motivation kan blomstra.