man, grass, lying-1867800.jpg

Rehabilitering

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

I den här kursen kommer du att lära dig vad rehabilitering är, varför du som chef har rehabiliteringsansvar och hur det går till. Rehabiliteringens syfte är att få medarbetaren tillbaka till arbete efter en sjukskrivning eller vid en ofta förekommande sjukfrånvaro.