man, grass, lying-1867800.jpg

Om arbetsanpassning (rehab)

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Den 1 juni 2021 började arbetsmiljöverkets nya föreskrift Arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla och föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering, som gällt sedan 1994, upphävdes. Här får du veta vad den innebär, vilket ansvar arbetsgivaren och hur man ska gå tillväga när det finns ett individuellt behov av arbetsanpassning.