training, rmuscles, back-828741.jpg

Spänn av i dina muskler!

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Här fokuserar du på kroppen och musklerna och ökar medvetenheten om du är spänd eller avspänd i musklerna. Om du är stressad kan det påverka att musklerna spänns omedvetet. Genom att lära dig att spänna av signalerar du till hjärnan och kroppen att minska stressen och förebygger eventuell smärta i musklerna så som t.ex. vid långvarig spänd nacke, axlar och övre rygg.