laptop, woman, education-3087585.jpg

Stressmanagement

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

I kursen kommer du som ledare lära dig om stress, konsekvenser av långvarig stress och vilka varningssignaler du behöver vara uppmärksam på. Du kommer också ta del av verktyg för hur du kan skapa en stressfri arbetsmiljö vilket gynnar arbetstrivsel, välmående och prestationer. Här fokuserar vi på bland annat återhämtning, minska distraktioner och skapa balans mellan krav och resurser.