people, girls, women-2557396.jpg

Utveckla teamet

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

En av dina uppgifter som chef är att sammanföra och utveckla dina medarbetare så att alla kan nå sin högsta potential. Den här kursen ger dig verktyg för hur du kan underlätta optimal prestation i teamet. Du kommer att lära dig hur du kan utveckla teamet och hur man kan använda medarbetarnas styrkor för att inspirera till bättre prestationer.