4 verktyg

Enligt neuroledarskapen är följande verktyg en del av de viktiga parametrarna för en stressfri arbetsmiljö:

  1. ÅTERHÄMTNING: Möjligheten till återhämtning och att ta mentala pauser när det behövs är viktigt för både välmående och prestation. Det kan vara kortare pauser tillsammans med de längre pauserna så som lunch och fikaraster. Vi presterar inte bättre eller är effektivare utan pauser. Som ledare kan man agera som förebild och uppmuntra till pauser.
  2. MINSKA DISTRAKTIONER: En arbetsplats kan innehålla många olika störningsmoment som kan göra att medarbetarna lätt tappar koncentrationen samt får en sämre fysisk och/eller psykisk hälsa. Företaget/chefen ska tillhandahålla lokaler och arbetsrum som innebär att varje medarbetare får lugn och ro på arbetet. Att arbeta i ett öppet kontorslandskap är ur ett hjärnvänligt perspektiv inte det bästa. Det främjar varken hälsa eller bra resultat på arbetet eftersom vi störs av mailande, telefon som plingar och medarbetare som konverserar högt. Om man befinner sig i en miljö där man skiftar fokus kanske tio, femton gånger i timmen kommer man bara att kunna prestera en bråkdel av vad som är möjligt. Mindre energi är lika med mindre förmåga att förstå, fatta beslut och minnas. Hjärnan fungerar nämligen bäst när den får jobba med riktad uppmärksamhet. Distraktioner kan också handla om olösta konflikter eller omorganisationer.
  3. MULTITASKING TILL UNITASKING: Att gå från att “multitaska” till att fokusera på en uppgift i taget är ett bättre sätt utifrån hur hjärnan fungerar. Multitasking innebär att vi jobbar med många olika arbetsuppgifter samtidigt och byter fokus ofta. Det kan göra att vi faktiskt blir mindre effektiva och presterar sämre om vi inte är bra på att stänga av och fokusera om så att det vi gör just då är enda fokuset. Var tredje tjänsteman jobbar på sin fritid för att hinna med sina arbetsuppgifter, enligt en undersökning i tidningen Kollega. Det innebär att som ledare kan vi hjälpa individer att gå från multitasking till unitasking (fokus på en sak) genom att vara med i att prioritera vad som är viktigast just nu.
  4. ANDNINGSKULTUR Se till att skapa en “andningskultur”. Lär dig själv och dom du leder att andas ”rätt”. Andningen hjälper nämligen till att skifta fokus från omvärlden och att istället rikta fokus på det inre. Det hjälper oss att att öka fokus, minska stress och få mentala pauser.