Att läsa

Ditt uppdrag: Om du vill veta mer om mindfulness och fördjupa kunskaperna kan du läsa ur boken Fri från stress med Mindfulness : medveten närvaro och acceptans, Katarina Lundblad och Åsa Palmkron Ragnar

Fri från stress med Mindfulness : medveten närvaro och acceptans (häftad)