Din stress

Att ha självinsikt om din egen stress är en förutsättning för en bra stresshantering som chef eller ledare. Genom att öka dina insikter om dig själv får du större förståelse för andra. Det kan du jobba med i de andra kurserna som omfattar stresshantering och mental styrketräning. Vill du redan nu få en uppfattning om ditt nuläge så kan du göra nedan uppdrag..

Ditt uppdrag: Fyll i dokumentet och svara på frågorna nedan.

 1. Fyll i dokumentet nedan och reflektera över dina svar.
 2. Skriv ner svaren i din skrivbok
  1. Hur ordnar du så att du får regelbunden återhämtning och god sömn?
  2. När flyter arbetstid och fritid ihop och när har du tydliga avgränsningar?
  3. Nämn 3 situationer eller händelser inom den närmsta tiden där du reagerat med oro, ilska, frustration, irritation, rädsla.
   1. Vad triggade igång stressreaktionen?
   2. Vad tänkte du?
   3. Hur reagerade kroppen?
   4. Vad blev konsekvenserna?
   5. Hur kunde du ha gjort annorlunda?
  4. Finns det något bland dina arbetsuppgifter idag som du lägger ner för mycket av din energi och tid på som egentligen inte är det viktigaste utifrån dina arbetsmål?