Drivkraft och prestation

Så hur kan värderingar leda till hälsosam spänning, välmående och topp-prestationer? Låt säga att det är väldigt viktigt för dig med ärlighet, rättvisa eller respekt kan detta få dig ur balans om du inte möter detta till exempel i ditt arbete eller i ditt privatliv. Det kanske till och med så att du gör våld på dina egna värderingar. Det kan göra att du inte mår bra, inte trivs och då är det också svårt att prestera det bästa eftersom man kanske har tankarna på annat håll.

Hur din motivation och inre drivkraft kan leda till välmående och bra prestationer kanske säger sig själv. Har du inte någon inre drivkraft eller motivation kan vi lätt hamna till vänster i kurvan. Vi blir uttråkade och apatiska. Självklart kan vi inte alltid ligga på topprestationer och ha en motivation. Vi behöver vila emellanåt. Men poängen är att livet blir enklare om du vet vad du drivs av och kan medvetet få in mer av det i ditt liv om du vill och behöver. Givetvis får vi också positiva känslor när vi brinner för något. Positiva känslor gör att vi mår bra.