Fokus uppgift eller relation?

Fundera på var du ligger i beskrivningen nedan? Hur kan du närma dig det gröna fältet?

En ledare som är ensidigt uppgiftsorienterad fokuserar på arbetets krav och tar ingen hänsyn till medarbetarnas behov. Kommunikationen med underlydande är begränsad till ordergivning och instruktioner. Ledarens drivs av att producera resultat och upplevs ofta som kontrollerande, krävande och dominant.

IMG 0853 2

En ledare som är ensidigt relationsorienterad lägger stor vikt vid mellanmänskliga relationer. Medarbetarnas känslor och sociala behov prioriteras framför uppgiften. Ledaren strävar efter att skapa ett positivt klimat genom att vara hjälpsam, trevlig och okontroversiell.

Ibland kan vi hitta ledare som är ointresserade av såväl uppgift som relation. Den typen av agerande brukar kallas för låt-gå-ledarskap och kan väl närmast beskrivas som frånvaro av ledarskap.

Enligt modellen är den bästa ledarstilen att kombinera uppgifts- och relationsorientering för att skapa delaktighet och teamkänsla. Ledaren uppmuntrar egna initiativ samtidigt som det är helt klart hur medarbetarna ska prioritera för att nå målen.