Goda samtal och prestation

Att ha goda samtal bygger på att skapa goda relationer, tillit och trygghet. Allt det där som är viktigt för att vi inte ska ha ökade stressnivåer och därmed inte sämre prestationer. Genom samtalen får vi också lära känna människor bättre och har då lättare att förstå den individens vilja och grad av självständighet, kompetens och intressen. Det ger dig godare chanser att bygga upp ett bra team och att de befinner sig på rätt plats.