Hur vi kan hantera negativa och obehagskänslor

När vi möter negativa känslor eller känslor av obehag kan vi människor reagera på olika sätt. Oftast reagerar vi impulsivt utan att vi är medvetna om det.

Vi kan reagera med att tex.

  • Tillbakadragande-skjuta upp
  • Attackera-arga på andra
  • Självkritik- kritisera oss själva
  • Undvikande-kan innebära att vi tex jobbar hårdare för att inte