Inför träningsuppdraget

Nu kommer du eller du tillsammans med din grupp ta del av en kortare “mindbreak” som ni kan göra tillsammans till exempel innan ett möte eller under långa arbetspass. Syftet med det är att träna upp förmågan att fokusera och spänna av vilket kan ha många fördelar i alla olika situationer ni möter.

Se om du/ni kan ta bort eventuella distraktioner så som mobiltelefoner och annat ljud som kan splittra uppmärksamheten.