Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i åtta veckor. Där du för varje vecka får träna på en ny mindfulnessattityd och en ny mindfulnessövning. Hinner du inte göra uppdragen på en vecka så gör det ingenting. Det är viktigare med att du gör det på ett  närvarande sätt och med fokus.

Vecka 1-Tålamod

Första veckan tränar du attityden tålamod i din vardag. Mindfulnessövning är guidad andningsankare som innebär att uppmärksamma dina andetag. Det är också en grundläggande metod i mindfulness. 

Vecka 2-Acceptans

Den här veckan tränar du attityden acceptans till olika situationer. Mindfulnessövning är en guidning mot intentionen acceptans av dina nuvarande tankar och känslor.  

Vecka 3-Icke dömande

I vecka tre tränar du att vara icke dömande mot dig själv. Du får träna på medkänsla till dig själv något som man har sett i studier är en bra hantering mot självkritik men också låg självkänsla.

Vecka 4-Släpp taget

Du tränar på att släppa taget om tankar och situationer som du kanske håller krampaktigt fast i. Här kommer du träna på att rikta uppmärksamheten mot kroppen till exempel dina fötter, ben, armar, händer. Bra för kroppskännedom och att lära sig att lyssna på sin kropp.

Vecka 5-Nyfikenhet och öppenhet

Den här veckan tränar du att vara öppen mot det som finns i nuet och att lära sig att “lyssna” till alla sina sinnen.

Vecka 6-Att inte sträva

Du får fundera på vad din strävan är och hur du kan hantera den annorlunda. Du får träna på att vara närvarande i nuet och uppskatta det som finns här och nu.

Vecka 7-Tystnad och tillit

Vecka sju tränar du på att ha tillit till dig själv och våga lita på dig själv i alla situationer. Genom att vara i tystnad kan du höra ditt inre.

Vecka 8-Ditt val

Den sista veckan är det din tur att fundera på hur du kommer ta mindfulness vidare efter de här åtta veckorna. Du tränar på den mindfulnessövning du själv känner att du vill fortsätta träna på eller får du pröva på mindful yoga eller medvetna rörelser.