Mål kopplat till prestationskurvan

Att sätta långsiktiga mål och delmål kan skapa motivation och gör att vi taggar till. Om risken finns att vi tappar lust kan vi hamna för mycket till vänster i prestationskurvan vilket gör att vi inte presterar på topp. Vi behöver mål för mening, syfte och sammanhang. Inte alltid nödvändigt att nå målen men det tar oss i en gemensam riktning någonstans.