Mål och prestation

Så hur kan vi koppla en bra målsättning till prestationskurvan? Ett mål kan öka motivationen och hålla kvar den över tid. Det kan hjälpa oss de dagar det är mer stressigt eller tyngre. Att sätta mål hjälper dig också att rikta din uppmärksamheten mot det du ska nå. Detta gör att du färdas på din väg och känner dig mer nöjd och i ett hälsosamt läge än om du skulle vandra bort från dit du önskar. Motivationen och målet kan också öppna upp för kreativt tänkande och för att hitta olika vägar att komma närmare sitt mål.