Medarbetarsamtal i grupp

Ett samtal med hela gruppen kan ge en gemensam bild av verksamheten inför de individuella utvecklingssamtalen. Ett förberedande gruppsamtal kan också göra de individuella samtalen mer effektiva. För att få ut så mycket som möjligt av samtalet, se till att alla kan förbereda sig utifrån frågeställningarna inför samtalet. Exempel på ämnen att diskutera i grupp:

  • Verksamhetens övergripande mål.
  • Avdelningens mål.
  • Gruppens arbetsuppgifter
  • Utvecklingsområden.
  • Nya utmaningar.
  • Kompetensbehov och vilken kompetens som finns just nu
  • Förbättringsområden.
  • Samarbete och relationer inom gruppen och med andra avdelningar.