Samtalsunderlag

Om du vill mer

Nedan kan du få stöd i dokument hur du kan förebygga och hålla i medarbetarsamtalSamtal_forberedmedarbetarsamtalLadda nerSamtal_forberedmedarbetarsamtal-1Ladda nerSamtal_medarbetarsamtalchefLadda ner

Ett förberedande gruppsamtal kan också göra de individuella samtalen mer effektiva. För att få ut så mycket som möjligt av samtalet, se till att alla kan förbereda sig utifrån frågeställningarna inför samtalet. Exempel på ämnen att diskutera i grupp:

  • Verksamhetens övergripande mål.
  • Avdelningens mål.
  • Gruppens arbetsuppgifter
  • Utvecklingsområden.
  • Nya utmaningar.
  • Kompetensbehov och vilken kompetens som finns just nu
  • Förbättringsområden.
  • Samarbete och relationer inom gruppen och med andra avdelningar.