Metaforen isberget

Metaforen isberget handlar om insikten av att den största delen av vårt sinne är vi inte medvetna om. Automatiska beteende, tankar och känslor som kommer. I den mentala träningen är det precis det vi försöker utöka. Insikten om oss själva. Det är grunden till självledarskap. Genom att upptäcka lite mer vad som finns dolt under ytan kan vi påverka och förändra. Det krävs vilja och mod samt träning för att få till en förändring.

Möjlighetscirkeln är ett begrepp för att visuellt förstå vad du kan påverka och inte. I forskning har man sett att när vi upplever kontroll så är vi också mer välmående. Men kontroll kan upplevas olika. För att öka kontrollen är att acceptera att du inte alltid kan påverka det som finns runt omkring dig. Genom acceptans kan vi också släppa taget om det som kanske drar oss tillbaka, blir upprörda, mår sämre.

Genom att öka storleken på möjlighetscirkeln det vill säga upplevelsen att vi kan påverka och styra våra liv mycket mer än vad vi tror kan hjälpa oss i vår vardag. Mycket av våra mentala processer är i vårt undermedvetna. Ju mer vi vet om oss själva desto lättare får vi att styra oss själva dit vi vill ha oss.

Att ha kontroll handlar om i vilken utsträckning en person känner att de har kontroll över sina liv. Vissa individer tror att de kan utöva stort inflytande över sin arbetsmiljö, att de kan göra en skillnad och förändra saker. Medan andra anser att resultatet av händelserna ligger utanför deras personliga kontroll och de kan inte utöva något inflytande över sig själva eller andra. Genom att förstå möjlighetscirkeln och utöka sitt “kontrollrum” kommer vi uppleva att vi kan påverka mer än vad vi trodde från början.