Om mental träning


Mental träning handlar om att träna upp en inre styrka som gör att du står stadigare när det blåser. Med mental träning har du möjlighet att öka de känslor och tankar som du vill ha mer av.  Det handlar om att möjliggöra sin fulla potential – både i vardagen och i mer krävande situationer. Det handlar om att få balans i livet och må bättre. Mental träning är en metod som baserar sig på modern hjärnforskning, som visar att hjärnan är föränderlig, formbar. Det innebär att du har möjlighet att stärka dig själv mentalt genom kontinuerlig och långsiktig träning av hjärnan. Metoden är effektiv och ger dig en mängd verktyg som du kan använda för att fungera bättre – både i vardagen och i arbetslivet.

Förenklat kan man säga att all träning som inte är fysisk träning är mental träning. Ordet mental visar att det är fråga om tankeverksamhet. Ordet träning visar att det rör sig om att öva och träna upp sin tankeverksamhet eller mentala förmåga. Genom mental träning kan du öka din medvetenhet om dig själv och ersätta nuvarande tankar och handlingar till något som är bättre för dig och din prestation. Du lär dig till exempel att känna igen hur spänningar och stress uttrycker sig i kropp och sinne för att sen kunna styra om det till ”lugn” för att åter fokusera på det som är bättre för dig.

Vad innebär det att träna mental avspänning och mental målbildsträning?
Det innebär att du lyssnar till och följer instruktioner på en ljudfil (mp3) genom avspänningsträning. Mental avspänning ska få dig att vara i din normala grundspänningsnivå och inte i stress. Mental målbildsträning handlar om att föra in positiva ord och tankar i ett avspänt sinne för att skynda på processen att nå dit du vill nå. Rekommendationen är att göra det 4-6 gånger per vecka. Mental avspänningsträning som praktiseras regelbundet under en längre period ger nästan alltid upphov till någon form av positiva effekter men det kan variera från individ till individ om effekterna uppnås efter 3 veckor eller 8 veckor eller längre. Men du måste träna repetitivt och långsiktigt

Mental styrka är ett begrepp som innebär graden av att hantera stress, press och påfrestningar. Att vara välmående och kunna prestera trots de omständigheter som sker runt omkring. Att vara mentalt stark kan också innebära att vi är mer uthålliga, målinriktade, stark tillit och tilltro till oss själva, emotionell kompetens. Vi kan mäta detta med MTQ test här på Ihseroacademy. Genom att få ut ett värde var vi befinner oss idag kan vi träna upp vår mentala styrkeförmåga för att sen mäta igen. Då vet man om det man jobbat på givit resultat.