Arbetstid och lön

Våra arbetstider är

Flexibel arbetstid

Löneutbetalning sker den 25:e varje månad.