Frånvaro

Ledighet

Arbetstidsförkortning

Semester

Vi utgår från semester enligt Semesterlagen. Semesteråret är XXX och för heltidsanställda innebär det 25 dagar per semesterår. Förskottsemester? Man får varje år spara överstigande 20 dagar (5 dagar)

Permission

Permission är en kortare ledighet, oftast endast för del av dag, med bibehållen lön. Det är alltid arbetsgivaren som avgör om permissionen blir beviljad eller inte.

Permission medges i följande fall:

Sjukfrånvaro

Frånvaro upp till 14 kalenderdagar:

Om du blir sjuk ska du omedelbart kontakta din chef. Om din sjukfrånvaro varar längre än 7 kalenderdagar skall läkarintyg lämnas till XX.

Efter 14 kalenderdagar:

Din chef kommer ha kontakt med dig. HR skickar in läkarintyg till försäkringskassan.

Vård av sjukt barn

Om ditt barn blir sjukt meddelar du din chef och försäkringskassan

VAB

VAB står för xxx