Positiv arbetsmiljö och prestationer

Vi kan öka oxytocin och glädjehormoner genom att skapa en positiv arbetsmiljö. Det gynnar en hälsosam spänning och motverkar stress. Det innebär alltså att vi lättare kan komma in i vårt ideala prestationstillstånd och flow. Det ger fördelar för både individen och för företaget. Genom uppmuntran, delaktighet och att ha ett mindset att ta sig igenom hinder och motgångar på ett lärande och positivt sätt kan göra att vi snabbare tar oss igenom det som är utmaningar.