Stress och prestationskurvan

När vi befinner oss i ett stressat läge så kan vi lätt falla över på prestationskurvan till vårt spänningsläge och då kommer vi inte prestera utifrån vår fulla potential. Är man i långvarig stress så infinner man sig redan i ett spänningsläge. Vid ökad arbetsbelastning skulle man då lätt kunna hamna vid överbelastning alltså lång till höger i prestationskurvan. Därför är det så viktigt att man befinner sig i ett “noll-läge” det vill säga i vår hälsosamma grundspänningsnivå som gynnar både vårt välmående och prestationer.

Varför vi befinner oss i spänningsläge kan bero på många olika anledningar och kan handla om både organisatoriska skäl eller individuella skäl. Det är alltid intressant att ta reda på var man själv ligger på den här kurvan. Självledarskap och självmedvetenhet är en viktig parameter för att hamna rätt på prestationskurvan.

Du som ledare behöver uppmuntra och stötta så att dina medarbetare har förutsättningar att hamna i ett hälsosamt läge och det kan du påverka genom arbetsmiljön och ditt ledarskap.