Stresstriangeln

I den här filmen får du en introduktion på hur stress och spänning hänger ihop med kropp och sinne. Det går inte att utesluta någon del; andning, muskler och dina mentala processer. Ganska vanligt att vi i våra liv rusar fram med mycket surr i huvudet så vi tappar kontakten med resten av oss. Vi behöver därför bli medvetna om alla delar eftersom de påverkar varandra.

Fundera på:

– Hur hanterar du stress idag?

– Hur bra är du idag på att sänka dina hjärtslag, kontrollera spänningar och vara fokuserad på det du vill trots yttre påfrestningar? 

– Hur medveten är du idag på dina fysiska och mentala spänningar när du är under påfrestning? 

Genom att träna avspänning och lära sig att bli medveten om sina andetag och sina muskler kan du påverka dig själv. Det här är metoder och tekniker som använts i årtusenden och är välkänt i idrottsvärlden.

Tänk på att stressystemet är en del av dig och kan vara bra under begränsade former och mot ett speciellt syfte, eftersom det kan hjälpa förbättra din prestationsförmåga eller faktiskt bara att orka gå upp på morgonen. En sådan kortare anspänning klarar du av biologiskt sett. Det är när du befinner dig i en längre tids överbelastning av stressystemet och du inte har de verktyg som du skulle behöva för att hantera påfrestande situationer som det kan vara till nackdel för vårt välmående eftersom det kan vara skadligt för kroppen men också för att det påverka hur vi fungerar och presterar. 

Tänk dig att du har en kanna med vatten. Om den är full med vatten (fullt i arbetsminnet) så räcker det med en liten droppe, en liten påfrestning, för att vattnet ska rinna över eller för att du ska reagera starkt med dina känslor, ta förhastade beslut och bli spänd. Vi behöver därför se till att den där kannan inte är alltför nära “bristningsgränsen” för då kommer du få svårare att fokusera rätt.