Uppdrag 1-Att läsa

Ditt uppdrag: Om du vill fördjupa dig i stress kan du läsa kapitel 1-2 i boken Optimera mera