Uppdrag 10-Fyll i din verktygslåda

Nu är det dags att fylla i vilka verktyg och metoder du vill komma ihåg och ta med dig från den här kursen.

Ditt uppdrag: Fyll i nedan dokument.