Uppdrag 3-Sätt mål

Ditt uppdrag: Genomför 1-3 och fyll sedan i dokumentet och låt medarbetarna fylla i sina arbetsplaner

  1. Börja med att ta fram de underlag som du vill sätta mål utifrån. Exempelvis visionen, företagets mål, avdelningens mål, medarbetar-eller stressenkät.
  2. Bedöm underlaget. Kanske har du redan gjort detta sen tidigare eller i kursen och blivit klokare hur nuläget ser ut hos er och vad som ni behöver jobba mer på.
  3. Bestäm dig om du vill sätta målen på din avdelning själv eller tillsammans med din grupp (här kanske det finns tydliga riktlinjer hur ni ska sätta målen i ert företag. Säkerställ alltid med ledningen huruvida dom vill att du ska sätta målen)
  4. Fyll i dokumentet nedan och ta fram 1-4 områden/frågor som du eller ditt team tycker är viktigast att börja med att förändra. Ta hjälp av hjälpavsnittet SMARTA när ni gör målen
  5. Låt medarbetarna fylla i sina individuella arbetsplaner utifrån de satta målen