Uppdrag 4-Riskanalys och utvärdering

Ditt uppdrag: Fyll i dokumentet nedan enligt punkt 1 och gör sen utvärderingen enligt punkt 2

  1. Fyll i riskanalysdokumentet nedan. Det gör du för att stämma av om du har satt för höga mål och för stora kliv. Se över dom i så fall igen. Försök då att sänka svårighetsgraden för det du ska göra.
  2. Skriv ner när eller i vilka forum du/ni ska reflektera och utvärdera vägen mot målen för att kontinuerligt stämma av hur ni steg för steg tar er närmare målen