Uppdrag 3-Nuläge till önskeläge

Kanske har du börjat den här kursen efter att du har gjort en MTQ analys på Ihsero? Då har du koll på ditt nuläge och kanske har du redan valt ett önskeläge som du vill ta dig ett steg närmare mot?

Eller har du börjat den här kursen för att du vill utvecklas personligen och bli mentalt starkare men vet inte just idag inom vad?

Oavsett vilket så kommer du få mäta ditt nuläge inom många områden genom kursen och få verktyg och metoder att komma till ett nytt läge. Genom att du redan nu blir medveten om ditt nuläge och (det du känner idag) önskat läge kommer hjälpa dig att ha en inriktning i det du gör, även om det kan ändras under tiden du går programmet.

Ditt uppdrag:  Fyll i dokumentet nedan

Kommer du inte på något? Lugn, du kommer få mer klarhet ju längre in i kursen du kommer