Uppdrag 5-Roller och ansvar

Så viktigt med att vara tydlig vilka roller och ansvar man har. Men även befogenheter. I bland har man ansvaret på pappret men när det väl gäller har man ändå inga befogenheter att fatta beslut. Det här måste vara tydligt. Ditt uppdrag blir att se över verksamheter hur ni har det

Ditt uppdrag:

  1. Har ni befattningsbeskrivningar. Om ja, ta fram och gå igenom dom genom att ställa följande frågor
  2. Om nej, då är det dags att ta fram sådana. Nedan har du en mall.