Uppdrag 6-Skapa delaktighet

Ditt uppdrag: Pröva en eller flera punkter nedan under era arbetsplatsmöten

  1. Ställ öppna frågor. Öppna frågor har du tränat på i kursen.
  2. Testa bikupor: Aktivera medarbetarna med bikupor, vilket innebär att reflektera och diskutera två och två eller tre och tre. Medarbetarna ”surrar” kring en frågeställning under några minuter. Därefter bryter du bikuporna och går vidare, eller frågar om någon vill dela med sig av diskussionen, alternativt låter diskussionen fortsätta i storgrupp. Känslan av trygghet som skapas i den lilla gruppen kan även fungera som stöd när man sedan ska agera i den stora gruppen.
  3. Testa gå laget runt: Skapa lika villkor för alla i gruppen att kunna prata och lyssna till varandra. En runda betyder att en medarbetare i taget får ordet. Var och en talar till punkt medan de andra lyssnar aktivt. När en person är klar lämnas ordet över till en ny person och ingen får kommentera eller avbryta innan alla har pratat. Undvik gärna att gå laget runt i den ordning medarbetarna sitter, då blir det lätt så att man sitter och väntar på sin tur istället för att lyssna. Låt talarordningen vara fri och se till att alla får ha ordet.
  4. Testa att vänta ut tystnad. Det har du redan tränat på under goda samtal. Om det blir tyst ett tag efter att du eller någon annan ställt en fråga, så är det inte farligt. Undvik att fylla på med följdfrågor eller ”tankeläsning” om vad du tror att medarbetarna tycker för att bryta tystnaden. Ha is i magen och låt det vara tyst. Delaktigheten ökar om medarbetarna får formulera sig, även om det tar tid.
startup, meeting, brainstorming