Uppdrag 6-Ställ öppna frågor

Ditt uppdrag: Träna på att ställa öppna frågor till din träningsklient eller något/några samtal du kommer ha framöver..

  1. Låt den du har samtal med exempel berätta för dig om ett härligt minne som dom upplevt de senaste 4 veckorna, eller en aktuell frågeställning och träna på att använda dig av några meningar nedan.
  2. 1 berättar och 1 speglar och ställer öppna frågor. Till exempel
    1. Person 1: Jag skulle vilja börja träna mer regelbundet
    2. Person 2: Du säger att du vill börja träna regelbundet. Hur tänker du kring det?
    3. Person 1: Ja alltså jag är trött efter jobbet
    4. Person 2: Ok du är trött efter jobbet kan du berätta mer om det? 

Använd gärna nedan frågor till din hjälp!