Uppdrag 7-Skapa en lärande kultur

Ditt uppdrag: Träna nytt mindset i nr 1 och fundera på om nummer 2 kan vara ett bra verktyg hos er på era arbetsplatsmöten

  1. Mindset: Pröva att vara en förebild kring “Jag kommer inte anklaga att du gjorde fel .Jag kommer istället fråga dig: Vad har du lärt dig?”
  2. Inför en punkt i er agenda om erfarenhetsutbyte/utvärdering: Inför en punkt på ert arbetsplatsmöte eller ett eget strukturerat möte av erfarenhetsutbyte utav både framgång och misslyckanden utan att känna oss skrytsamma eller dåliga.

TIPS! Prata så lite så mycket om dina egna framgångar. Ställ istället frågor om andras framgångar. Till exempel B

  • Berätta hur du lyckades med att lösa problemet.
  • Vad var det du gjorde som ledde fram till att du klarade att nå resultatmålen förra veckan?
  • Vad har fungerat bra på jobbet idag?
  • Hur skulle du kunna få in detta i verksamheten?
book, asia, children