Uppdrag 7-Skapa uppmuntran

Ditt uppdrag: Träna på uppmuntran i ett kommande samtal eller på din träningsklient med hjälp av nedan .

 1. Uppmana personen att utveckla. Använd dig av “Berätta mer…” 
  1. uppmuntra klienten att fortsätta berätta genom att nicka eller säga något, exempelvis ”berätta mer!” eller säga ”hmm” eller ”ja” eller något annat som får klienten att fortsätta sin berättelse
  2.  ställ följande frågor:
   1. Växer du professionellt? (Hjälper jag dig att få ditt nästa jobb?)
   2. Växer du personligen? (Är du och din familj lyckliga?)
   3. Växer du andligt? (Utvecklas du som människa?)
  3. följa upp frågan med en spegling, en reflektion och se om de själva kan komma fram till lösningar kring hur de kan utvecklas och ta eget ansvar
  4. summera vad som framkommit då du anser att ni har uttömt det ni talat om och vill skifta fokus i samtalet 
  5. lyssna på klientens reaktion på din summering

Uppmuntran handlar om att du visar att du vill höra mer av det personen säger. Det går att göra på många olika sätt. Den direkta uppmuntran är mer tydlig där du kanske uppmanar personen att berätta mer eller säger att du skulle vilja höra mer om ett ämne. Den enkla uppmuntran är allt annat du gör för att den andra personen ska känna sig lyssnad på och uppmuntrad till att berätta mer. Det kan vara med kroppsspråket som när du nickar eller har en mimik som förmedlar intresse. Eller kanske lyssnande ljud som aha, mm… eller precis.