Uppdrag 8-Fyll i din verktygslåda

Nu är det dags att samla ihop det du lärt dig om samtal. Vad tar du med dig? Du kommer samla på dig verktyg och metoder i din mentala verktygslåda. Men hur tar du det vidare?

Ditt uppdrag: Fyll i dokumentet nedan