Vad är Mental Toughness Management?

Mental Toughness Management kallar Ihsero det som handlar om hur vi kan utveckla, uppmuntra mental styrka hos individen. Det som helt enkelt innebär att skapa en stressfri arbetsmiljö och motivationshöjande arbetsklimat. Det innebär att stötta individen att ta sig igenom stress, press, påfrestningar, att öka sitt välmående och förbättra sina prestationer utifrån sin fulla potential.

Mental styrka (Mental Tougness) bygger på åtagande, kontroll, tillit och öppenhet till utmaningar. Förutom att du som leder människor kan jobba med ditt egna självledarskap inom de här områdena (se Mentala styrkerträningsprogrammet) kan det också vara bra att veta hur vi kan stötta individer för att låta det här blomstra ytterligare.

Därför bygger vi upp den här kursen med koppling till det Mentala styrketräningsprogrammet och allt ska leda till ökat mental styrka som vi också kan mäta i Ihseros testverktyg MTQ (Mental Toughness Questionnaire) från AQR.

  • Stressmanagement (ledare)-Spänningsreglering (individ)
  • Tillit (ledare)-Emotionell kontroll, självkänsla (individ)
  • Positiv arbetsmiljö (ledare)-Positivt tänkande (individ)
  • Förutsägbarhet (ledare)-Fokus (individ)
  • Samtal (ledare)- Tillit, värderingar (individ)
  • Målstyrning (ledare)-Mål och motivation (individ)