Vad är prestationskurvan?

Två psykologer – Robert M. Yerkes och John Dillingham Dodson utvecklade sambandet mellan anspänningsnivå och prestation, den så kallade Yerkes-Dodsonlagen. Sambandet har demonstrerats som ett uppochnervänt U där prestationsförmågan ökar vid en viss punkt av anspänning. Det handlar om att befinna sig precis i din individuella anspänningsnivå, på toppen av U:et, där du hittar din optimala prestationsförmåga.

I den här anspänningsnivån kan du hamna i det tillstånd som kallas “flow” som är ett begrepp myntat av den ungerska psykologiprofessorn Mihaly Csikszentmihalyi. Det innebär att du har en känsla av att allt flyter och med fullständigt fokus är du totalt uppslukad av aktiviteten. Det är då du befinner dig i nuet, inget annat existerar och känslan för tid och rum försvinner.

Genom att utgå från prestationskurvan kan vi lättare förstå var vi befinner oss för tillfället och var det är bra att befinna sig. Att befinna sig på sin grundspänning och hälsosamma nivå är det bästa om vi vill prestera på topp. I kursen kommer du få lära dig olika tekniker och metoder just för att så ofta som möjligt vara just på den hälsosamma nivån varierat med att prestera utifrån din fulla potential.

Om du ska göra något som du kanske gör ofta som att diska så har du ganska låg stressnivå och du känner dig kanske ganska likgiltig inför det. Låt oss istället säga du ska göra något nytt som du kanske är lite nervös för, som att gå på en anställningsintervju där du vill göra bra ifrån dig. Om vi följer prestationskurvan uppåt så ser vi att när stressnivån ökar åt höger så blir vi mer skärpta och prestationen ökar. Så lite stress och nervositet är bra för prestationen. Ett annat bra exempel på hur Yerkes-Dodsons lag fungerar är prestation i sport. När en atlet är redo att göra en viktig rörelse, kan en idealisk nivå av adrenalinutsläpp höja prestationsförmågan och möjliggöra framgång. Men om hen är för spänd kan detta sätta hela prestationen i riskzonen. Om spänningsnivån är för låg kan du känna att du saknar den där nödvändiga energin för att utföra uppgiften. Till exempel är det känt att prestationsnivåerna minskar när aktiveringsnivån är låg. Det innebär att om du utför en relativt enkel uppgift, kan du klara dig med ett mycket större spann av aktiveringsnivå. 

Enligt den omvända U-modellen kan en måttlig nivå av press låta en individ uppnå maximal prestationsförmåga. När man upplever för lite eller för mycket press kommer prestationsförmågan minska, i vissa fall avsevärt. Den vänstra sidan av grafen illustrerar när en person inte utmanas, inte ser någon anledning att jobba hårt med uppgiften eller utför jobbet på ett slarvigt eller omotiverat sätt. Hälften av grafen visar när en person jobbar vid maximal effektivitet, när denne är motiverat att jobba hårt men inte känner sig pressad.