Varför ska vi sätta mål?

Alla vill ha en mening med det vi gör. Så vart ska ni? Och hur kan var och en bidra på bästa sätt? Tydliga gemensamma mål ger möjligheter till samverkan för att stärka och förbättra arbetsmiljön. Du som chef ansvarar för att måla upp en vision för dina medarbetare och vara konsekvent i vad som gäller framåt. När du sedan bryter ner visionen i tydliga och mätbara mål för företaget, gruppen och personen kommer det att sporra och ge struktur. Med tydliga mål blir det klart vad som förväntas av medarbetaren på jobbet. Dessutom skapar känslan av att vi tillsammans jobbar för att uppnå målet många bra ringar på vattnet.

Individerna du leder behöver förstå varför de har tilldelats ett mål eller en uppgift och få en förståelse för vad det har för värde för dem. Alltför ofta delegerar chefer uppgifter eller ansvarsområden till sina gruppmedlemmar och berättar vad de behöver göra utan att ta tid att förklara varför det är viktigt eller hur det passar in i den större bilden. Kom ihåg att du kanske har en bredare eller annan syn på vad som ska göras än vad de individer du leder har. De kan behöva en tydlig förklaring för att se sammanhang.

Även när målen är förutbestämda från till exempel ledningen se då till att vara tydlig med slutresultatet. Ställ förväntningar men samtidigt ge dom anställda att själva bestämma hur man ska hantera och uppfylla dina förväntningar så att det passar deras önskemål och förmågor vilket kommer ge dom en ökad känsla av kontroll över situationen.