Jag får inte tiden att gå ihop för att göra lektionerna i kursen. Det går allt för länge mellan lektionerna och det känns som jag behöver börja om från början. Finns tips om hur jag ska göra för att faktiskt genomföra?

admin@ihsero.se Changed status to publish december 21, 2021